TelefonStrefa klienta

Serdecznie zapraszamy do naszej Strefy Klienta powstałej z myślą o przyszłych i obecnych Klientach naszej Fundacji! Znajdziecie tu przydatne linki, pliki do pobrania oraz kalkulator usług rachunkowych.

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się do swojego konta.

Chcesz dołączyć do grona naszych Klientów? Skontaktuj się z nami.

Link do logowania w strefie klienta

https://biuro.symfonia.pl/apps/edokumenty/engine/biuro/Welcome 

logo-1
logo-2
logo-3

 

Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w Łapach – Akademia Lokalnego Lidera II edycja.

We wrześniu 2022 roku ruszyła II edycja projektu „Akademia Lokalnego Lidera” realizowana w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt polega na dostarczaniu lokalnej społeczności usługi z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej – prowadzenia Akademii Lidera Lokalnego. Projekt potrwa do dnia 31.08.2023 r. i będzie obejmowała różne formy aktywizacji mieszkańców.

Cel programu

Celem programu jest wzmocnienie lokalnych liderów oraz kandydatów na liderów w wymiarze zarządzania oraz wyposażenie ich w kompetencje społeczne i zawodowe, pozwalające na ich rozwój jako liderów, a poprzez to na rozwój społeczności lokalnych, w których działają. Uczestnicy podniosą swoje kompetencje zawodowe i osobiste oraz umiejętności zarządzania, co przełoży się na profesjonalizację i podnoszenie jakości działań liderów i organizacji społecznych. Będą mogli oni również zrealizować swój pomysł i działanie a jego finansowanie zostanie zrealizowane w ramach niniejszego projektu.

Program ma na celu również integrować nieformalnych liderów oraz osoby, które już pracują w organizacjach pozarządowych, aby wymieniały swoje doświadczenia, włączały się w podejmowane działania, tworząc razem projekty. Do współpracy i uczestnictwa w programie zapraszamy również liderów pracujących w strukturach samorządu, aby podzielili się swoim doświadczeniem i promowali wartość inicjatyw o charakterze społecznym.

Kto może być uczestnikiem/beneficjentem

Projekt skierowany jest do wszystkich osób z terenu gminy Łapy, w szczególności tych, które mają wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych. tj.:

 • Mieszkańców gminy Łapy angażujących się lub chcących się zaangażować w działania na rzecz społeczności lokalnej,

 • Młodzieży ( od 15 roku zycia) zamieszkującej gminę Łapy, która chciałaby mieć większy wpływ na to, co dzieje się w jej lokalnym otoczeniu

 • Członków grup nieformalnych, samorządów szkolnych, grup sąsiedzkich gminy Łapy pragnących zmieniać swoje otoczenie na lepsze

 • Pracowników i działaczy NGO i członków organizacji społecznych (fundacji, stowarzyszeń, KGW, klubów sportowych, OSP, harcerzy) działających na terenie gminy Łapy,

 • Osób działających lub pracujących w instytucjach lub organizacjach (jak np. urzędy, szkoły, biblioteki, poradnie, ośrodki zdrowia) wspierające mieszkańców gminy Łapy

 • Przedstawicieli samorządu lokalnego gminy Łapy (radnych, sołtysów, koordynatorów projektów i pracowników instytucji współpracujących z NGO),

 • Przedsiębiorców i pracowników lokalnych firm angażujących się lub chcących się zaangażować w działania na rzecz społeczności lokalnej.

czyli dla każdego kto chciałby działać na rzecz własnej społeczności lokalnej, realizować wspólne inicjatywy oraz zmieniać świat wokół siebie!

Korzyści z udziału w projekcie:

 • podniesienie własnych kompetencji osobistych i zawodowych w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności i współpracy,

 • poznanie charakteru zadań i odpowiedzialności roli lidera,

 • kształtowanie własnego autorytetu lidera,

 • poznanie stylów i metod zarządzania projektami i zespołami,

 • nabycie umiejętności w tworzeniu i prowadzeniu projektów społecznych,

 • nauczenie się jak skutecznie budować zaangażowany i efektywnie pracujący zespół,

 • poznanie sposobów reagowania na trudne sytuacje i konflikty w zespole,

 • poznanie innych liderów

 • możliwość zdobycia dofinansowania własnego pomysłu/akcji społecznej

 • wspólna integracja środowiska

Struktura projektu:

Projekt jest realizowany w formie cyklu szkoleń i warsztatów, które odbywać się będą w okresie 14.10.2022 – 15.08.2023. Adresowany jest do 35 osób ( liderów i kandydatów na liderów). Obejmuje łącznie 40 godzin szkoleniowych. Zainteresowani będą mogli wziąć udział w całym cyklu szkoleń/ warsztatów albo jedynie w wybranym z nich.

Tematyka szkoleń to m.in.: komunikacja interpersonalna, asertywność, service design usług społecznych, praca metodą projektu, negocjacje, partycypacja w rewitalizacji metody włączania w procesy rewitalizacyjne, skuteczność osobista: korzenie i skrzydła lidera, autoprezentacja/ lider, liderka, inicjatorzy zmian społecznych. Przewiduje się także szkolenia z zakresu wypełniania wniosków na oddolne inicjatywy oraz inne zdiagnozowane potrzebą grupy objętej wsparciem. Harmonogram szkoleń zostanie zamieszczony do dnia 14.10.2022 roku na stornie www.cuslapy.pl, www.lapy.pl

Elementem projektu będzie również punkt konsultacyjno-doradczy - Punkt Wsparcia Lidera - w ramach którego każda z osób uzyska wsparcie merytoryczne w zakresie rozwiązania pomysłu/problemu (dotyczącego lokalnej społeczności), z którym przyjdzie.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone konkursy na oddolne inicjatywy realizowane przez uczestników szkoleń z możliwością ich finansowania. Nabory konkursowe odbywać się będą sukcesywnie, z czego pierwszy jeszcze w tym roku. W ten sposób będzie można zrealizować swój pomysł i działanie a jego finansowanie zostanie zrealizowane w ramach niniejszego projektu.

Zainteresowani uczestniczy będą mogli przeprowadzić również w ramach i przy pomocy Akademii Lokalnego Lidera akcję społeczną, która ich zdaniem jest ważna i potrzebna z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności.

REKRUTACJA I ZAPISY

 1. Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Łapy. W projekcie mogą brać udział również osoby niepełnoletnie ( od 15 roku życia)

 2. Warunkiem udziału w Projekcie jest deklaracja uczestnictwa, a następnie udział w wybranych spotkaniach.

 3. Deklaracje należy składać pisemnie: droga mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Punkcie Wsparcia Lidera, ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy lub w biurze Fundacji ul. Polna 8, 18-100 Łapy

 4. Zapisy rozpoczynają się z dniem ogłoszenia niniejszej informacji.

Udział w projekcie , na każdym etapie jest dla uczestnika bezpłatny i w 100% finansowany ze środków projektu.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Szkolenia i warsztaty:

Sala konferencyjna Łapy, ul. Lesnikowska 54

Szkolenia planowane są w formie stacjonarnej, jednakże w sytuacji dodatkowych obostrzeń i zaostrzonych standardów sanitarnych zw. z pandemią, zastrzegamy sobie możliwość realizacji kursu w formie online. Istnieje możliwość realizacji szkolenia również w innej , udostępnionej lokalizacji, z tym że organizator nie ponosi kosztów najmu.

Punkt Wsparcia Lidera:

Punkt Wsparcia Lidera, czyli doradztwo indywidualne oraz dla organizacji będzie prowadzone stacjonarnie: Łapy, ul. Leśnikowska 54 oraz w formie dyżurów online, w tym za pomocą platformy zoom. Godziny dyżurów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.cuslapy.pl, www.lapy.pl oraz na facebooku Punktu Wsparcia Lidera

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji o projekcie oraz zapisach można uzyskać kontaktując się:

 • drogą mailową: lider.cuslapy.gmail.com

 • pod numerem telefonu: 798 104 692 (koordynator).

 Jeżeli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w Projekcie skontaktuj się z nami. Decyduje kolejność zgłoszeń. Mamy ograniczoną ilość miejsc w pełni dofinansowanych!

Przydatne linki 

Kalkulatory

https://kalkulatory.gofin.pl/ 

Pliki do pobrania

INFORMACJA DO UMOWY O PROWADZENIE USŁUG KADROWYCH, PŁACOWYCH, SPORZĄDZANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH ORAZ ROZLICZEŃ I ZUS

 • Dokumenty do zatrudnienia – umowa o pracę
 • Dokumenty do zatrudnienia – umowa zlecenie
 • Lista obecności
 • Wniosek o urlop
 • Skierowanie na badanie lekarskie

 

 


Kompleksowa obsługa księgowa

Oferujemy kompleksową obsługę księgową dla osób indywidualnych, przedsiębiorców (jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego), organizacji NGO (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, izb gospodarczych) i rolników. Nasz zakres usług księgowych obejmuje m.in.: pełną księgowość, księgowość uproszczoną KPiR i ryczałt, obsługę kadrowo-płacową, rozliczenia z ZUS. prowadzenie ewidencji VAT i prowadzenie księgowości organizacji pozarządowych. Rozliczamy też: akcyzę, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłatę za korzystanie ze środowiska i opłatę produktową. Sporządzamy INTRASTAT i sprawozdania statystyczne GUS.

W drodze indywidualnych negocjacji:

 • wyprowadzamy zaległości;
 • odbieramy dokumenty z siedziby Klienta;
 • świadczymy usługi rachunkowo- księgowe u Klienta;
 • weryfikujemy zapisy księgowe dokonane samodzielnie lub przez inną księgową oraz sporządzamy - na tej podstawie deklaracje podatkowe;
 • poprowadzimy gospodarkę magazynową;
 • wystawimy faktury sprzedaży, itp.
Ikona lupy

Przydatne linki

Ikona kalkulatora

Kalkulatory

Ikona laptopa

Pliki do pobrania

Ikona wykresu kołowego

Poznaj naszą ofertę