SegregatoryKadry, płace, ZUS

Zatrudniasz pracowników i szukasz kogoś, kto zajmie się prowadzeniem kadr, płac i ZUS-u? Zaufaj ekspertom. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw o różnym profilu. Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową swojej firmy, zyskasz wygodę i oszczędności. Podczas gdy my zadbamy o poprawność dokumentacji kadrowej, procedur zatrudnienia i terminowość wypłat, Ty w spokoju skupisz się na strategicznych celach biznesowych swojego przedsiębiorstwa. Zyskując gwarancję prawidłowo i terminowo prowadzonej dokumentacji i rozliczeń, jednocześnie obniżysz koszty administracyjne firmy (wynikające m.in. z konieczności tworzenia lub rozbudowywania działu kadrowego).

Jako specjaliści w zakresie ds. kadrowych, zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo- płacową przedsiębiorcom i podmiotom NGO. Zajmujemy się kompletowaniem dokumentacji pracowniczej, prowadzeniem rejestrów i dokonywaniem wszelkich rozliczeń. Na potrzeby spraw związanych z zatrudnieniem sporządzamy umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy zlecenie. Nadzorujemy także całość spraw związanych z naliczaniem i wypłatami wynagrodzeń, urlopami oraz zwolnieniami.

W ramach obsługi kadrowej zapewnimy:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych;
 • ewidencjonowanie nieobecności pracowników;
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
 • prowadzenie i aktualizację rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło);
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie;
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

W ramach obsługi płacowej zapewnimy:

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy;
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie druków ZUS RMUA;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11 , PIT - 8B);
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT - 40).