KalkulatorKsięgowość uproszczona KPiR i ryczałt

W ramach prowadzenia KPiR zapewnimy:

  • ewidencję kosztów i przychodów;
  • ewidencję środków trwałych;
  • ewidencję wyposażenia,
  • ewidencję podatku od towarów i usług;
  • obsługę pracowników, rozliczenia właścicieli;
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach prowadzenia ewidencji ryczałtowej zapewnimy:

  • ewidencje przychodów;
  • ewidencje podatku od towarów i usług;
  • obsługa pracowników;
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.