Kalkulator i dokumentyPełna księgowość

W ramach usług pełnej księgowości zapewniamy wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe, rozliczenia i sprawozdawczość.

 

W ramach pełnej księgowości zapewnimy:

  • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług);
  • rozliczenia właścicieli;
  • roczne sprawozdanie finansowe;
  • obsługa pracowników;
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz PFRON.